Salgsbetingelser

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken eller mobilapp (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger 
Firmanavn: Hegstad & Blakstad AS
Kontaktadresse: Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
E-post: post@hegstadblakstad.no
Telefonnummer: +47 459 53 555                                       
Organisasjonsnummer: 998137942

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i app/nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Ved bestilling av selskapsmenyer
Ved bestilling av selskapsmenyer der det er behov for kokk tilstede under middagen påkommer det et tillegg på 4500,- ink.mva.
Siste frist for endring i antall personer er 3 dager før avtalt levering. Endringer etter dette vil ikke medføre reduksjon i pris.

Ved bestilling av bord, tapas og konfirmasjonsbord
Minimum antall for bestilling er 15 personer. Kunden stiller selv med serveringsbestikk.
Eventuell tilbakelevering av lånt porselen skal gjøres innen 3 dager.
Siste frist for endring i antall personer er 3 dager før avtalt levering. Reduksjon i antall etter denne dato vil ikke medføre reduksjon i pris. Prisen inneholder maten opplagt og hentet ved våre lokaler. Levering og henting av emballasje og eventuelt porselen utføres innenfor Trondheims kommunegrenser for 400,-. Kunden må selv holde duker, servietter, glass, tallerkener, bestikk og lignende til bespisning.

4. Levering
Levering av varen skjer enten over disk eller mot henting/levering på avtalt tidspunkt ved catering hvis dette er avtalt. 
 
5. Angrerett
I henhold til angrerettloven har man ikke angrerett på kjøp av mat, dagligvarer eller andre varer som forringes eller raskt går ut på dato

6. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper snarlig kontakte oss slik at vi får rettet opp feilen. Ta kontakt på tlf: Tlf: +47 459 53 555.

7. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.