Ved bestilling av møtemat

Bestilles senest 48 timer før.
Siste frist for endring i antall personer er 48 timer før avtalt levering. Endringer etter dette vil ikke medføre reduksjon i pris. Levering medfører et tillegg i prisen. All møtemat kan hentes uten vederlag ved våre kjøkken. Ved henting må også traller og evt. dekketøy leveres tilbake til riktig kjøkken samme dag. Tidspunkt for rydding av møterom må avtales direkte med det gjeldende kjøkkenet.